Rezultati projekta AMHE

Europski ambasadori močvarnih/vlažnih područja

O1 Uspostavljanje sustava referenci za zvanje na europskoj razini
O2 Razvoj i testiranje sadržaja obuke
O3 Ocjena vještina / kvalifikacijski postupak
O4 Centar resursa i alat za e-učenje