AMHE PROJEKT

KONTEKST


Projekt "Europski ambasadori močvarnih / vlažnih područja" (AHME), se provodi u sklopu Erasmus+ programa. Dio je europskog konteksta gdje se problem dugotrajne nezaposlenosti može rješavati povlačenjem EU sredstava, kao npr. iz Europskog socijalnog fonda.

Ove inicijative su zasnovane prvenstveno na aktivnostima uključivanja, čiji su nositelji lokalna uprava, udruge, tvrtke ili humanitarne organizacije. Aktivnosti se sastoje od uključivanja ciljanih skupina u proces društveno korisnog rada u zajednici, uz manji honorar. Inicijative i aktivnosti koje su proteklih dvadeset godina postale usredotočenije na okolišna pitanja praćene su obukom i nadzorom.

Ipak, unatoč interesu i aktivnostima navedenih dionika stopa ponovnog zaposlenja je općenito niska. Zbog toga se u projektu "AMHE" ne stavlja naglasak na same organizacije već je cilj kod korisnika ovih integrativnih koncepcija povezanih sa održavanjem močvarnih/vlažnih područja razviti vještine, ojačati prepoznatljivost i potaći profesionalnu reintegraciju.

AMHE PROJEKT

Projekt cilja na dva europska izazova:

• Osigurati kvalitetnu obuku i ponuditi vrlo ambiciozne i održive profesionalne perspektive osobama trenutno isključenim sa tržišta rada uključivanjem putem rada na gospodarskim aktivnostima;
• Zadovoljiti potrebe zaštite i valorizacije europskih prirodnih močvara, vlažnih područja i rijeka kao cilja koji podržava primjena Okvirne direktive o vodama, koja zajednicama u Europi i zemljama članicama nameće dužnosti održavanja, borbe protiv zagađenja, praćenja prirodnih ugroza i općenito izvještavanja zainteresirane javnosti

CILJANA SKUPINA

Projekt odgovara na oboje:

• potrebe SKUPINA U INTEGRACIJI dajući im bolje obrazovanje, širi spektar sposobnosti, povećavajući njihovu zapošljivost.
• potrebe MENADŽERA ZA MOČVARNA / VLAŽNA PODRUČJA dajući im novo zvanje omogućujući bolju ekspertizu i svestranost u njihovim zadacima za bolji omjer troškova/učinkovitosti.

CILJEVI PROJEKTA

Europsko partnerstvo AMHE projekta predlaže uspostavljanje i razvijanje novog skupa vještina kojim se kreira novo zanimanje "ambasador močvarnih/vlažnih područja". U osposobljavanje se uvode teme kao što su okolišno posredovanje, znanje o okolišu i ekološki inženjering. Također se jačaju transverzalne i "cross-cutting" vještine kao i sposobnost djelovanja u svrhu vrednovanja močvarnih/vlažnih područja.
Da bismo to postigli, tijekom svih 30 mjeseci razvitka projekta od 01/11/2019 – to 30/04/2022, partnerstvo će omogućiti:

DEFINIRANJE, TESTIRNJE I POTVRĐIVANJE europskog referentnog sustava pilot zvanja "Europskog ambasadora za močvarna/vlažna područja"
OJAČATI vještine trenera (zaduženih za potporu poslovnoj integraciji) u udrugama, organizacijama za obuku i europskim lokalnim vlastima kako bi oni poduprli provedbu tog novog sustava referenci za novo zvanje..